Primaire regels toegewezen aan het codenummer

Test van Waaler Rose op plaatje #(Maximum 1) Klasse 3

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.