Interpretatieregels

125031
Doseren van bilirubine #(Maximum 1) (Cumulregel 5)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.