Gecoördineerde tekstversies

125064
Doseren van glucose #(Maximum 1) (Cumulregel 3)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.