Primaire regels toegewezen aan het codenummer

Doseren van ureum #(Maximum 1) (Diagnoseregel 162)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.