Detail Codenummer nomenclatuur

Nederlandstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Franstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Groep N
N08
Vanaf
1/04/1997
Klinische biologie - Artikel 3 + pseudocodes
B 250
Vanaf
1/11/2009
  • B = 0,031222 (1/01/2024)
  • Inhoud
  • Hoofdstuk III. Gewone geneeskundige hulp
  • Afdeling 1. Technische geneeskundige verstrekkingen
  • Art. 3.
  • §1. C. Worden beschouwd als gewone verstrekkingen waarvoor de bekwaming van geneesheer-specialist (B) is vereist
  • I. KLINISCHE BIOLOGIE
  • 8/ COAGULATIE & HEMOSTASE
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.