Honoraria en vergoedingen (tegemoetkomingen van de verzekeringsinstellingen) - Basistarieven

Peroperatieve computer-geassisteerde navigatie, met inbegrip van computer-geassisteerde preoperatieve planning en het wegwerpmateriaal (markers)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.