Primaire regels toegewezen aan het (sub)artikel

Stereotactische implantatie van een definitieve elektrode voor diepe hersenstimulatie - bilateraal

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.