Primaire regels toegewezen aan het (sub)artikel

Programmeren van een externe of inwendige neurostimulator, inclusief de meting van de verschillende parameters met protocol

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.