Andere gegevens toegewezen aan het codenummer

Percutane plaatsing van een definitieve elektrode voor stimulatie van de nervus vagus bij epilepsiepatiënten

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.