Detail Codenummer nomenclatuur

Nederlandstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Franstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Groep N
N18
Vanaf
1/04/1985
Oftalmologie
N 600
Vanaf
1/04/1985
  • N = 1,485749 (1/01/2024)
  • Inhoud
  • Hoofdstuk V. Speciale technische geneeskundige verstrekkingen
  • Afdeling 5. Heelkunde
  • Art. 14. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming is vereist van geneesheer, specialist voor één van de specialismen die tot de uitwendige pathologie behoren
  • h) de verstrekkingen die tot het specialisme ophtalmologie (DH) behoren
  • § 1.
  • I. Heelkundige verstrekkingen
  • 4° Intra-oculaire ingrepen
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.