Andere gegevens toegewezen aan het (sub)artikel

Tellen van de endotheliale cellen van de cornea met behulp van een spiegelmicroscoop, met fotografisch document, dat betrekking heeft op een oppervlakte van ten minste 0,1 mm² of 300 cellen, met het oog op een heelkundige ingreep op het voorste segment van het oog

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.