Honoraria en vergoedingen (tegemoetkomingen van de verzekeringsinstellingen) - Speciale tarieven

Plastie van verscheidene knieligamenten met tendineus, cutaan, aponeurotisch, of synthetisch (alleen voor de gekruiste knieligamenten) materiaal ongeacht de techniek

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.