Detail Codenummer nomenclatuur

Nederlandstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Franstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Groep N
N32
Vanaf
1/04/1985
Orthopedie
N 200
Vanaf
1/04/1985
  • N = 1,215378 (1/01/2024)
  • Inhoud
  • Hoofdstuk V. Speciale technische geneeskundige verstrekkingen
  • Afdeling 5. Heelkunde
  • Art. 14. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming is vereist van geneesheer, specialist voor één van de specialismen die tot de uitwendige pathologie behoren
  • k) de verstrekkingen die tot het specialisme orthopedie (DP) behoren
  • I. Heelkundige verstrekkingen
  • § 1. Bloedige behandelingen
  • D. Onderste ledematen en bekkengordel
  • 2° Pezen, ligamenten, slijmbeurzen
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.