Interpretatieregels

434475
Doseren van calcitonine #(Maximum 1) (Cumulregel 322, 118)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.