Honoraria en vergoedingen (tegemoetkomingen van de verzekeringsinstellingen) - Speciale tarieven

Doseren van reverse T3 (rT3) #(Maximum 1)(Diagnoseregel 58)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.