Instructies facturatie

458500
Cone Beam computergestuurde tomografie (CBCT) van een perifeer gewricht van een bovenste of onderste lidmaat, met intra-articulaire injectie van contrast, voor het hele onderzoek
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.