Honoraria en vergoedingen (tegemoetkomingen van de verzekeringsinstellingen) - Speciale tarieven

Cone Beam computergestuurde tomografie (CBCT) van een perifeer gewricht van een bovenste of onderste lidmaat, met intra-articulaire injectie van contrast, voor het hele onderzoek

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.