Financiële documenten

458511
Verstrekkingen waarvoor de bekwaming van specialist voor röntgendiagnose (R) vereist is - Computergestuurde tomografieën : Computergestuurde tomografie van de rotsbeenderen en/of sella torsica met of zonder contrastmiddel, met registreren en clichés, in een opeenvolgende reeks coupe, gelijk aan of minder dan 2 mm : minimum 20 coupes - K.B. van 22 oktober 1992 - Pseudonomenclatuurcode ingeval de verstrekkingen verricht worden bij kinderen jonger dan 5 jaar, de betrekkelijke waarden (458732) worden verhoogd met 25%
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.