Detail Codenummer pseudonomenclatuur

Nederlandstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Franstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Groep N
N50
Vanaf
1/01/1994
Röntgendiagnose
  • Inhoud
  • Pseudonomenclatuur
  • Verstrekkingen door geneesheren en paramedici
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.