Secundaire regels toegewezen aan het (sub)artikel

Verstrekkingen waarvoor de bekwaming van specialist voor röntgendiagnose (R) vereist is - Computergestuurde tomografieën : Computergestuurde tomografie van de hals ( weke delen ) of van de thorax of van het abdomen, met en/of zonder contrastmiddel, met registreren en clichés, minimum 15 coupes, voor het hele onderzoek - K.B. van 22 oktober 1992 - Pseudonomenclatuurcode ingeval de verstrekkingen verricht worden bij kinderen jonger dan 5 jaar, de betrekkelijke waarden (458813) worden verhoogd met 25%

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.