Andere gegevens toegewezen aan het codenummer

Computergestuurde tomografie van een gewricht van een of meer ledematen, inclusief de inspuiting van het contrastprodukt onder scopie en de eventuele clichés, minimum 10 sneden

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.