Gecoördineerde tekstversies

458953
Computergestuurde tomografie (CT) zonder contrast van de bovenkaak en/of de onderkaak
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.