Andere gegevens toegewezen aan het (sub)artikel

NMR-onderzoek van een gewricht van een lidmaat, inclusief de intra-articulaire injectie van het contrastmiddel met registratie op optische of elektromagnetische drager

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.