Secundaire regels toegewezen aan het codenummer

Peroperatieve lokalisatie-CT uitgevoerd tijdens een chirurgische ingreep opgenomen in artikel 14 met een verplaatsbaar of mobiel CT-toestel

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.