Gecoördineerde tekstversies

459955
Conebeam CT zonder contrast van de rotsbeenderen
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.