Secundaire regels toegewezen aan het (sub)artikel

Conebeam CT zonder contrast van de rotsbeenderen

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.