Detail Codenummer nomenclatuur

Nederlandstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Franstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Groep N
N50
Vanaf
1/04/2003
Röntgendiagnose
N 30
Vanaf
1/04/2003
  • N = 0,768103 (1/01/2024)
  • Inhoud
  • Hoofdstuk V. Speciale technische geneeskundige verstrekkingen
  • Afdeling 6. Medische beeldvorming
  • Art. 17. bis. Echografieën en elastografieën
  • § 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van arts-specialist voor röntgendiagnose (R) vereist is
  • A. Bidimensionele echografieën
  • 5. Allerlei
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.