Global.NomenDetail_LibLink

Link Omschrijving
211223 Honorarium voor de installatie van en het continu toezicht op een patiënt verpleegd in de lokalen van een erkende functie intensieve zorg : De eerste dag
211245 Honorarium voor de installatie van en het continu toezicht op een patiënt verpleegd in de lokalen van een erkende functie intensieve zorg : De tweede dag en de volgende dagen, per dag
211282 Installatie van en toezicht op gecontroleerde of geassisteerde continue beademing inbegrepen de capnometrie, onder tracheale intubatie of tracheotomie : De eerste dag
211304 Installatie van en toezicht op gecontroleerde of geassisteerde continue beademing inbegrepen de capnometrie, onder tracheale intubatie of tracheotomie : De tweede dag en de volgende dagen, per dag
211341 Installatie van en toezicht op de hypothermie met verlagen van de centrale temperatuur tot lager dan 34 graden Celsius en buiten de heelkundige bewerkingen onder hypothermie : De derde, vierde en vijfde dag, per dag
211363 Toezicht op de extracorporele membraanoxygenatie (ECMO) buiten de heelkundige bewerkingen : De eerste dag
211385 Toezicht op de extracorporele membraanoxygenatie (ECMO) buiten de heelkundige bewerkingen : De tweede, derde, vierde en vijfde dag, per dag
211400 Toezicht op een mono- of biventriculair ondersteuningsapparaat : De eerste dag
211422 Toezicht op een mono- of biventriculair ondersteuningsapparaat : De tweede, derde, vierde en vijfde dag, per dag
211481 Toezicht op de continue monitoring van de intracraniële druk door middel van een intracraniële katheter : De eerste dag
211503 Toezicht op de continue monitoring van de intracraniële druk door middel van een intracraniële katheter : De tweede, derde, vierde en vijfde dag, per dag
211540 Installatie van en toezicht op de toediening van geïnhaleerd stikstofmonoxide voor de behandeling van pulmonale hypertensie, inbegrepen de monitoring van NO en NOx in de in- of uitgeademde lucht, bij een patiënt die invasief of niet-invasief beademd wordt : De eerste dag
211562 Installatie van en toezicht op de toediening van geïnhaleerd stikstofmonoxide voor de behandeling van pulmonale hypertensie, inbegrepen de monitoring van NO en NOx in de in- of uitgeademde lucht, bij een patiënt die invasief of niet-invasief beademd wordt : De tweede, derde, vierde en vijfde dag, per dag
211584 Installatie van en toezicht op de continue monitoring van de hartfunctie, en in voorkomend geval de monitoring van de arteriële druk, van een pasgeborene in het kader van immaturiteit van het cardiaal en respiratoir systeem : bij een pasgeborene met een postmenstruele leeftijd jonger dan 28 weken, per dag
211606 Installatie van en toezicht op de continue monitoring van de hartfunctie, en in voorkomend geval de monitoring van de arteriële druk, van een pasgeborene in het kader van immaturiteit van het cardiaal en respiratoir systeem : bij een pasgeborene met een postmenstruele leeftijd vanaf 28 weken en jonger dan 33 weken, per dag
211643 Installatie van en toezicht op de continue monitoring van de hartfunctie, en in voorkomend geval de monitoring van de arteriële druk, van een pasgeborene in het kader van immaturiteit van het cardiaal en respiratoir systeem : bij een pasgeborene met een postmenstruele leeftijd vanaf 33 weken en jonger dan 44 weken, verblijvend in de functie N*, per dag
211702 Installatie van en toezicht op positieve drukbeademing via nasale weg met behulp van sonde of masker en kunstmatige beademingsapparatuur, die minstens continue endonasale drukmeting en bepaling van de FiO2 toelaat, onder continue bewaking van de oxygenatie, van de ademhalingsfunctie en het hartritme bij een pasgeborene, opgenomen in een N* functie, met een postmenstruele leeftijd vanaf 33 weken en jonger dan 44 weken : De eerste en de tweede dag, per dag
211783 Toezicht op de extracorporele membraanoxygenatie (ECMO) buiten de heelkundige bewerkingen : De eerste dag
211805 Toezicht op de extracorporele membraanoxygenatie (ECMO) buiten de heelkundige bewerkingen : De tweede, derde, vierde en de vijfde dag, per dag
211820 Installatie van en toezicht op de toediening van geïnhaleerd stikstofmonoxide voor de behandeling van pulmonale hypertensie, inbegrepen de monitoring van NO en NOx in de in- of uitgeademde lucht, bij een pasgeborene onder gecontroleerde of geassisteerde continue beademing onder tracheale intubatie of tracheotomie : De eerste dag
211842 Installatie van en toezicht op de toediening van geïnhaleerd stikstofmonoxide voor de behandeling van pulmonale hypertensie, inbegrepen de monitoring van NO en NOx in de in- of uitgeademde lucht, bij een pasgeborene onder gecontroleerde of geassisteerde continue beademing onder tracheale intubatie of tracheotomie : De tweede en de derde dag, per dag
211864 Toezicht op de continue monitoring van de intracraniële druk door middel van intracraniële katheter : De eerste dag
211886 Toezicht op de continue monitoring van de intracraniële druk door middel van intracraniële katheter : De tweede, derde, vierde en de vijfde dag, per dag
211024 Installatie van en toezicht op gecontroleerde of geassisteerde continue kunstmatige beademing, onder tracheale intubatie of tracheotomie buiten de narcose, inbegrepen de capnometrie : De eerste dag
211046 Installatie van en toezicht op gecontroleerde of geassisteerde continue kunstmatige beademing, onder tracheale intubatie of tracheotomie buiten de narcose, inbegrepen de capnometrie : De tweede dag
211120 Installatie van en toezicht op de hypothermie met verlagen van de centrale temperatuur tot lager dan 34 graden Celsius en buiten de heelkundige bewerkingen onder hypothermie : De eerste dag
211142 Installatie van en toezicht op de hypothermie met verlagen van de centrale temperatuur tot lager dan 34 graden Celsius en buiten de heelkundige bewerkingen onder hypothermie : De tweede dag
211186 Installatie van en toezicht op positieve drukbeademing via nasale weg met behulp van sonde of masker en kunstmatige beademingsapparatuur, die minstens continue endonasale drukmeting en bepaling van de FiO2 toelaat, onder continue bewaking van de oxygenatie, van de ademhalingsfunctie en het hartritme bij een pasgeborene, opgenomen in een erkende dienst NIC : Van dag 1 tot en met dag 28, per dag
211201 Installatie van en toezicht op positieve drukbeademing via nasale weg met behulp van sonde of masker en kunstmatige beademingsapparatuur, die minstens continue endonasale drukmeting en bepaling van de FiO2 toelaat, onder continue bewaking van de oxygenatie, van de ademhalingsfunctie en het hartritme bij een pasgeborene, opgenomen in een erkende dienst NIC : Vanaf dag 29, per dag
212026 Continu toezicht op de vitale en niet-vitale functies met een waaktoestel dat op zijn minst bestendig het elektrocardiogram volgt, inclusief de eventuele registraties, buiten de narcoses, de heelkundige en verloskundige bewerkingen en buiten de functionele harttests : De eerste dag
212041 Continu toezicht op de vitale en niet-vitale functies met een waaktoestel dat op zijn minst bestendig het elektrocardiogram volgt, inclusief de eventuele registraties, buiten de narcoses, de heelkundige en verloskundige bewerkingen en buiten de functionele harttests : De tweede dag
213021 Toezicht op de langdurige circulatie-assistentie door intra-aortaal ballonnetje voor diastolische contrapulsie buiten de heelkundige bewerkingen : De eerste dag
213043 Toezicht op de langdurige circulatie-assistentie door intra-aortaal ballonnetje voor diastolische contrapulsie buiten de heelkundige bewerkingen : De tweede, derde, vierde en vijfde dag, per dag
214023 Continu toezicht op de hartfunctie (met of zonder toezicht op andere vitale parameters) met een waaktoestel dat, benevens het elektrocardiogram, op zijn minst bestendig de arteriële druk door middel van een intra-arteriële katheter volgt (buiten de narcoses, de heelkundige en verloskundige bewerkingen en buiten de functionele harttests), inclusief de eventuele registraties : De eerste dag
214045 Continu toezicht op de hartfunctie (met of zonder toezicht op andere vitale parameters) met een waaktoestel dat, benevens het elektrocardiogram, op zijn minst bestendig de arteriële druk door middel van een intra-arteriële katheter volgt (buiten de narcoses, de heelkundige en verloskundige bewerkingen en buiten de functionele harttests), inclusief de eventuele registraties : De tweede dag
211621 Installatie van en toezicht op de continue monitoring van de hartfunctie, en in voorkomend geval de monitoring van de arteriële druk, van een pasgeborene in het kader van immaturiteit van het cardiaal en respiratoir systeem : bij een pasgeborene met een postmenstruele leeftijd vanaf 33 weken en jonger dan 44 weken, per dag
211724 Installatie van en toezicht op gecontroleerde of geassisteerde continue beademing inbegrepen de capnometrie, onder tracheale intubatie of tracheotomie, per dag
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.