Andere gegevens toegewezen aan het codenummer

Monodimensionele echografie van het oog met protocol en documenten, ongeacht het aantal echogrammen.

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.