Andere gegevens toegewezen aan het codenummer

Digitale angiografie van de rechter ventrikel en/of arteria pulmonalis (minimum één incidentie)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.