Andere gegevens toegewezen aan het (sub)artikel

Bilateraal kleurenduplexonderzoek van de arteria carotis

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.