Instructies facturatie

540304
Doseren van HDL-cholesterol #(Maximum 1) (Cumulregel 13)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.