Gecoördineerde tekstversies

540713
Identificeren van de hemoglobines S en D door oplosbaarheidstest #(Maximum 1) (Cumulregel 17)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.