Secundaire regels toegewezen aan het (sub)artikel

Aantonen van een onstabiele hemoglobine door denaturatie met warmte en/of isopropanol #(Maximum 1)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.