Andere gegevens toegewezen aan het (sub)artikel

Doseren van glycohemoglobine in hemolysaat #(Maximum 1) (Cumulregel 18) (Diagnoseregel 56)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.