Documenten Wettelijke basis

540923
Fractionering en doseren van de erythrocytaire porfyrines door HPLC #(Maximum 1)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.