Honoraria en vergoedingen (tegemoetkomingen van de verzekeringsinstellingen) - Speciale tarieven

Doseren van kalium #(Maximum 1) (Cumulregel 335, 336)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.