Instructies facturatie

541063
Doseren van CRP met een immunologische methode #(Maximum 1) (Cumulregel 35, 354)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.