Andere gegevens toegewezen aan het codenummer

Doseren van haptoglobine met een immunologische methode #(Maximum 1) (Cumulregel 35)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.