Gecoördineerde tekstversies

541612
Doseren van amylasen #(Maximum 1) (Cumulregel 337)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.