Andere gegevens toegewezen aan het codenummer

Bepaling van de iso-enzymen van amylase na selectieve inhibitie door monoclonale antilichamen of door electroforese #(Maximum 1) (Cumulregel 21) Klasse 10

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.