Detail Codenummer nomenclatuur

Nederlandstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Franstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Groep N
N60
Vanaf
1/03/1995
Klinische biologie - Artikel 24§1 + pseudocodes
B 150
Vanaf
1/03/1995
  • Inhoud
  • Hoofdstuk V. Speciale technische geneeskundige verstrekkingen
  • Afdeling 11. Klinische biologie
  • Artikel. 24.
  • § 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van geneesheer, specialist voor klinische biologie (P), vereist is
  • 1/ CHEMIE
  • 1/ Bloed
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.