Andere gegevens toegewezen aan het (sub)artikel

Doseren van (een) iso-enzym(en) van creatine kinase na selectieve inhibitie #(Maximum 1) (Cumulregel 10) Klasse 9

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.