Instructies facturatie

542076
Chromatografie met het oog op het opsporen van een hemoglobinopathie #(Maximum 1)(Cumulregel 50)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.