Secundaire regels toegewezen aan het (sub)artikel

Chromatografie met diagram of berekening van iso-enzymen van creatine kinase #(Maximum 1)(Cumulregel 10) Klasse 13

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.