Diverse documenten

542231
Doseren van LDL-cholesterol bij een patiënt onder behandeling met cholesterolverlagende medicatie, met uitsluiting van berekeningsmethoden #(Maximum 1) (Cumulregel 352)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.