Primaire regels toegewezen aan het (sub)artikel

Doseren van glutamaat decarboxylase (MW65kDA) auto-antilichamen (GAD65) #(Maximum 1)(Diagnoseregel 63) Klasse 25

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.