Primaire regels toegewezen aan het codenummer

Afzonderlijk doseren van vrij carnitine en acylcarnitine fracties

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.