Documenten Wettelijke basis

542426
Specifiek bepalen van C22-C26 vetzuren, fytaanzuur en pristaanzuur en identificatie met massaspectrometrie #(Maximum 1)(Diagnoseregel 40)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.