Secundaire regels toegewezen aan het codenummer

Doseren van kappa en lambda vrije lichte ketens in het serum #(Maximum 1) (Cumulregel 49) (Diagnoseregel 86)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.